Alfred de Falloux

19 mai 1850
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
1er Octobre 1853
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
8 novembre 1880
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
2 mai 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
9 avril 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
25 novembre 1877
Alfred de Falloux à Félix Dupanloup
2 janvier 1858
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
24 février 1848
Alfred de Falloux à Guillaume et Louise de Falloux
27 janvier 1848
Alfred de Falloux à Guillaume et Louise de Falloux
Juillet 1842
Alfred de Falloux à Pierre-Antoine Berryer
18 février 1848
Alfred de Falloux à Louise de Falloux
19 décembre 1856
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
22 février 1848
Alfred de Falloux à Louise de Falloux
Février 1862
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
13 juin 1861
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
5 février 1852
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
Ier juin 1855
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
16 mars 1855
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
22 janvier 1852
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
Février 1862
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
4 mars 1862
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
26 mars 1848
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
7 mai 1848
Alfred de Falloux à Guillaume et Louise de Falloux
10 mai 1848
Alfred de Falloux à Guillaume et Louise de Falloux
18 mai 1848
Alfred de Falloux à Louise de Falloux
4 septembre 1848
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
4 juin 1850
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
18 juillet 1850
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
12 janvier 1851
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
14 janvier 1851
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
28 janvier 1851
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
7 mai 1851
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
26 août 1851
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
14 septembre 1853
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
28 juin 1846
Alfred de Falloux à Pierre-Antoine Berryer
17 octobre 1846
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
6 décembre 1846
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
11 septembre 1854
Alfred de Falloux à Narcisse-Achille de Salvandy
31 décembre 1854
Alfred de Falloux à Narcisse-Achille de Salvandy
16 février 1855
Alfred de Falloux à Narcisse-Achille de Salvandy
12 décembre 1855
Alfred de Falloux à Victor Cousin
18 novembre 1855
Alfred de Falloux à Victor Cousin
4 décembre 1858
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
Mai 1853
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
14 novembre 1854
Alfred de Falloux à Victor Cousin
30 novembre 1854
Alfred de Falloux à Narcisse-Achille Salvandy
19 décembre 1854
Alfred de Falloux à Narcisse-Achille de Salvandy
22 décembre 1854
Alfred de Falloux à Narcisse-Achille Salvandy
15 février 1867
Alfred de Falloux à Gabriel Andral
18 septembre 1868
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
3 novembre 1869
Alfred de Falloux à Régnier (Mgr)
8 novembre 1869
Alfred de Falloux à Mgr Régnier
27 juin 1879
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
12 septembre 1879
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
24 septembre 1879
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
19 novembre 1879
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
18 novembre 1872
Alfred de Falloux à Henry de Maquillé
Novembre 1872
Alfred de Falloux à Henry de Maquillé
21 novembre 1872
Alfred de Falloux à Henry de Maquillé
7 mai 1848
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
14 septembre 1874
Alfred de Falloux à Auguste Boucher
23 août 1880
Alfred de Falloux à Louis Baunard
17 septembre 1880
Alfred de Falloux à Louis Baunard
18 novembre 1885
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
12 septembre 1880
Alfred de Falloux à Louis Baunard
19 avril 1865
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
18 novembre 1866
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
3 février 1852
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
11 février 1852
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
Janvier 1852
Alfred de Falloux à Jules de Lasteyrie
22 janvier 1859
Alfred de Falloux à Pierre-Antoine Berryer
Mars 1859
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
Fin Mars 1859
Alfred de Falloux à Mgr Parisis
8 juin 1859
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
13 février 1859
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
3 avril 1859
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
20 septembre 1859
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
22 juillet 1859
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
30 juin 1959
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
Décembre 1851
Alfred de Falloux à Pierre-Antoine Berryer
Fin octobre 1853
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
19 février 1857
Alfred de Falloux à Pierre-Antoine Berryer
21 décembre 1861
Alfred de Falloux à Pierre-Antoine Berryer
8 août 1856
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
Ier février 1858
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
8 janvier 1862
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
2 février 1876
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
23 janvier 1878
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
20 juillet 1878
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
15 février 1878
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
22 novembre 1878
Alfred de Falloux à Antonin Merley
6 août 1870
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
10 janvier 1881
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
17 janvier 1881
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
1er février 1881
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
3 mars 1882
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
26 janvier 1882
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
15 avril 1882
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
1er avril 1883
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
2 mai 1883
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
3 mai 1883
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
27 mai 1883
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
30 mai 1883
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
11 janvier 1884
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
19 mai 1884
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
17 novembre 1884
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
2 janvier 1884
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
4 mai 1885
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
8 mai 1885
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
31 mars 1885
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
22 novembre 1885
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
9 août 1881
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
Mai 1879
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
1er mars 1881
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
4 mars 1881
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
Octobre 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
5 janvier 1882
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
17 mai 1880
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
19 décembre 1880
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
18 janvier 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
27 janvier 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
15 avril 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
3 avril 1859
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
19 mars 1859
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
6 octobre 1860
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
16 juillet 1860
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
27 novembre 1872
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
2 juin 1874
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
28 mai 1877
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
17 septembre 1877
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
9 janvier 1881
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
3 novembre 1858
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
12 décembre 1858
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
1er novembre 1858
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
4 décembre 1858
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
20 novembre 1858
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
11 novembre 1858
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
4 mars 1870
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
22 août 1861
Henri Lacordaire à Alfred de Falloux
13 mars 1882
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
30 janvier 1854
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
Février 1854
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
25 mars 1854
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
16 janvier 1855
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
10 juin 1855
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
14 janvier 1854
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
19 octobre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
28 janvier 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
23 novembre 1855
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
15 mars 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
12 février 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
12 juin 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
20 juin 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
11 juin 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
2 juin 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
10 juin 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
29 juin 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
15 juillet 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
10 novembre 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
25 juin 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
25 juin 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
25 décembre 1874
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
7 novembre 1874
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
23 mai 1874
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
13 mai 1874
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
2 juillet 1877
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
21 février 1878
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
Ier avril 1872
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
11 octobre 1871
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
1er avril 1870
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
6 septembre 1872
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
25 octobre 1872
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
9 octobre 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
13 septembre 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
13 février 1859
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
3 décembre 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
6 janvier 1860
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
17 septembre 1859
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
4 septembre 1860
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
17 septembre 1860
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
9 janvier 1880
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
1er octobre 1860
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
27 décembre 1860
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
29 octobre 1860
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
14 août 1858
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
25 septembre 1860
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
28 avril 1871
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
22 mai 1871
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
4 janvier 1872
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
19 février 1872
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
2 octobre 1871
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
27 avril 1871
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
13 août 1872
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
18 mars 1872
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
12 août 1872
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
6 janvier 1872
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
18 avril 1872
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
29 mai 1871
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
31 mai 1871
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
6 juin 1871
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
27 janvier 1852
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
25 décembre 1853
Alfred de Falloux à Pierre-Antoine Berryer
18 novembre 1858
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
10 mars 1859
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
11 septembre 1859
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
3 décembre 1859
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
9 juillet 1866
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
Mai 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
17 décembre 1880
Alfred de Falloux à Armand de Mackau
Mai 1872
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
24 juin 1850
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
19 juillet 1866
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
19 août 1872
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
16 décembre 1872
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
21 janvier 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
23 janvier 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
24 avril 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
6 avril 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
20 avril 1873
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
15 septembre 1873
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
28 février 1873
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
6 octobre 1873
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
4 novembre 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
8 septembre 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
18 novembre 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
12 novembre 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
Ier janvier 1874
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
19 juin 1873
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
24 octobre 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
19 septembre 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
7 janvier 1874
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
29 novembre 1858
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
3 décembre 1855
Albert de Rességuier à Francisque de Corcelle
5 décembre 1855
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
2 décembre 1851
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
10 août 1848
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
5 octobre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
11 octobre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
8 novembre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
5 novembre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
3 novembre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
1er novembre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
31 octobre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
30 octobre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
13 octobre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
16 octobre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
7 août 1848
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
20 juin 1848
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
20 septembre 1848
Alfred de Falloux à Marie de Falloux
2 mai 1847
Alfred de Falloux à Théodore de Laborde-Lassale
20 mai 1847
Alfred de Falloux à Théodore de Laborde-Lassale
27 août 1867
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
12 avril 1870
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
7 février 1870
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
18 avril 1870
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
29 avril 1870
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
25 février 1870
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
29 mai 1870
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
20 mars 1870
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
11 juin 1870
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
15 février 1870
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
18 avril 1870
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
27 février 1870
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
14 août 1870
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
4 décembre 1871
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
31 mai 1884
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
28 novembre 1871
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
11 décembre 1871
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
25 août 1871
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
23 juillet 1871
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
11 octobre 1871
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
18 décembre 1872
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
13 novembre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
7 décembre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
15 mai 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
14 novembre 1871
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
19 décembre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
24 décembre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
27 décembre 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
6 janvier 1879
Alfred de Falloux à Couvreux
Juin 1840
21 décembre 1872
3 mars 1879
Alfred de Falloux à Louis Pasteur
26 octobre 1881
23 janvier 1852
16 novembre 1874
Alfred de Falloux à Jean-Jacques Weiss
9 janvier 1874
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
12 janvier 1874
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
8 mai 1874
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
29 septembre 1874
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
12 mai 1874
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
Février 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
28 janvier 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
24 septembre 1878
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
6 mars 1877
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
11 mars 1878
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
16 janvier 1879
Alfred de Falloux à Couvreux
22 fevrier 1879
Alfred de Falloux à Couvreux
26 mars 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
6 novembre 1877
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
21 septembre 1877
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
6 décembre 1877
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
10 septembre 1877
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
23 février 1878
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
27 octobre 1877
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
11 novembre 1877
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
25 septembre 1878
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
3 octobre 1867
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
15 février 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
11 février 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
27 mars 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
29 mars 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
29 novembre 1872
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
Septembre 1874
3 juillet 1878
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
18 avril 1878
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
22 janvier 1878
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
31 mai 1878
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
3 octobre 1874
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloip
29 mai 1874
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
17 mars 1878
Alfred de Falloux à Félix Dupanloup
26 octobre 1877
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
23 novembre 1877
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
7 décembre 1874
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloip
11 décembre 1874
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloip
24 juin 1878
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
18 mai 1878
Alfred de Falloux à Mgr Dupanloup
7 octobre 1872
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
1er février 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
1er octobre 1871
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
2 mai 1881
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
11 octobre 1872
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
5 octobre 1872
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
8 octobre 1872
Alfred de Falloux à Couvreux
10 décembre 1872
Alfred de Falloux à Couvreux
20 novembre 1872
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
28 août 1856
Alfred de Falloux à Barthélémy Pocquet
21 juillet 1864
Alfred de Falloux à Barthélémy Pocquet
21 septembre 1869
Alfred de Falloux à Barthélémy Pocquet
Ier mars 1871
Alfred de Falloux à Barthélémy Pocquet
4 juin 1871
Alfred de Falloux à Barthélémy Pocquet
23 septembre 1872
Alfred de Falloux à Barthélémy Pocquet
27 août 1871
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
29 novembre 1871
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
25 octobre 1871
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
16 juin 1871
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
22 août 1872
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
14 septembre 1872
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
6 octobre 1872
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
5 décembre 1872
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
28 juin 1873
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
14 octobre 1873
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
18 janvier 1870
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
22 juin 1873
Alfred de Falloux à François Poujoulat
10 août 1877
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
16 août 1876
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
26 mars 1870
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
22 décembre 1877
Alfred de Falloux à Félix Dupanloup
11 mai 1878
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
18 mai 1870
Alfred de Falloux à Félix Dupanloup
5 février 1874
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
3 avril 1874
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
26 mars 1870
Alfred de Falloux à Couvreux
7 mars 1874
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
10 mars 1874
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
2 juillet 1874
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
27 septembre 1874
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
3 juin 1874
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
3 novembre 1874
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
20 novembre 1874
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
12 novembre 1874
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
12 décembre 1885
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
28 juin 1857
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
27 septembre 1869
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
10 mai 1865
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
19 février 1865
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
26 janvier 1865
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
28 janvier 1875
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
30 décembre 1875
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
31 janvier 1876
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
11 mai 1876
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
25 octobre 1876
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
4 février 1876
Alfred de Falloux à Couvreux
18 février 1876
Alfred de Falloux à Couvreux
5 janvier 1875
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
26 janvier 1875
Alfred de Falloux à Charles de Lacombe
23 décembre 1874
17 mars 1878
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
3 février 1877
Alfred de Couvreux à Pauline de Castellane
11 novembre 1877
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
14 août 1877
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
12 juillet 1877
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
28 juin 1877
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
24 décembre 1877
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
23 juin 1877
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
11 janvier 1878
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
27 février 1878
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
18 octobre 1877
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
15 novembre 1877
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
7 décembre 1877
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
28 décembre 1877
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
20 juin 1877
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
Janvier 1872
Alfred de Falloux à Charles de Franclieu
14 mars 1876
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
21 octobre 1877
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
15 mars 1877
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
16 mars 1877
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
18 mars 1877
Alfred de Falloux à Couvreux (abbé)
2 mars 1878
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
7 mars 1878
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
29 mai 1878
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
24 mai 1878
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
19 mai 1878
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
15 juillet 1878
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
19 septembre 1878
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
16 septembre 1878
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
8 octobre 1878
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
Janvier 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
2 janvier 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
19 janvier 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
19 mars 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
1er juillet 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
5 mars 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
25 février 1871
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
11 août 1875
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
31 mars 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
4 avril 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
3 mai 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
6 mai 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
19 mai 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
30 août 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
19 février 1874
Alfred de Falloux à Emile Grimaud
30 janvier 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
15 février 1865
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
10 juillet 1866
Alfred de Falloux à Clovis Brillet de Candé
17 janvier 1865
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
1er septembre 1868
Alfred de Falloux à Pauline de castellane
27 juillet 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
12 septembre 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
17 octobre 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
20 novembre 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
29 avril 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
25 novembre 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
26 décembre 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
20 décembre 1877
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
20 novembre 1877
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
4 avril 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
13 août 1878
Alfred de Falloux à Pauline de castellane
2 octobtre 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
2 janvier 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
26 janvier 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
4 septembre 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
20 juillet 1879
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
22 février 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
25 février 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
17 février 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
29 avril 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
20 septembre 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
19 février 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
21 février 1873
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
9 janvier 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
6 juin 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
9 mai 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
10 juin 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
14 décembre 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
6 janvier 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
27 octobre 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
14 septembre 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
10 mars 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
1er octobre 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
14 novembre 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
13 mars 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
Juillet 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
19 septembre 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
25 janvier 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
5 février 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
9 mai 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
9 février 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
20 mars 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
15 décembre 1868
Alfred de Falloux à
24 septembre 1877
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
13 septembre 1877
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
13 novembre 1877
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
25 octobre 1877
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
2 février 1876
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
11 février 1876
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
7 mars 1876
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
17 février 1876
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
11 mars 1876
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
31 mars 1876
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
12 avril 1876
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
15 avril 1876
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
14 mars 1876
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
17 avril 1876
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
5 juillet 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
18 octobre 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
1er mars 1881
Alfred de Falloux à Couvreux
17 février 1881
Jérôme Penaud à Couvreux (abbé)
20 février 1881
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
16 mars 1881
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
21 janvier 1881
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
[septembre] 1881
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
23 février 1881
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
29 septembre 1881
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
24 septembre 1881
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
28 septembre 1881
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
5 mars 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
4 août 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
16 juin 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
24 juillet 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
17 juillet 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
12 juillet 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
2 janvier 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
28 février 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
31 janvier 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
Août 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
Fin mars 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
24 avril 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
23 juin 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
29 juillet 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
7 novembre 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
6 décembre 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
15 décembre 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
29 décembre 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
22 février 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
16 février 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
25 février 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
14 mars 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
8 octobre 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
24 mars 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
8 mars 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
5 février 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
10 janvier 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
7 avril 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
14 mai 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
3 juillet 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
25 juillet 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
20 mai 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
8 juillet 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
18 juillet 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
20 juillet 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
19 septembre 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
27 mai 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
31 décembre 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
18 décembre 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
3 novembre 1882
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
10 octobre 1882
Alfred de Falloux ç Pauline de Castellane
7 janvier 1878
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
22 janvier 1878
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
30 janvier 1878
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
25 janvier 1878
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
20 mars 1878
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
11 juin 1878
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
16 juin 1878
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
20 juin 1878
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
17 mars 1878
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
23 avril 1878
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
25 mai 1878
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
26 juin 1878
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
26 juillet 1878
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
29 septembre 1878
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
23 novembre 1878
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
15 mars 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
13 juin 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
1er octobre 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
30 juillet 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
26 septembre 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
9 novembre 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
21 octobre 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
30 novembre 1879
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
24 novembre 1880
Alfred de Falloux à Couvreux
28 novembre 1880
Alfred de Falloux à Couvreux
12 janvier 1880
Alfred de Falloux à Couvreux
16 janvier 1880
Alfred de Falloux à Couvreux
3 février 1880
Alfred de Falloux à Couvreux
17 juin 1880
Alfred de Falloux à Couvreux
16 juillet 1880
Alfred de Falloux à Couvreux
16 juillet 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
14 août 1880
Alfred de Falloux à Couvreux
11 septembre 1880
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
17 novembre 1880
Alfred de Falloux à Couvreux
21 octobre 1880
Alfred de Falloux à Couvreux
4 décembre 1880
Alfred de Falloux à l'abbé Couvreux
4 novembre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
2 décembre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
6 janvier 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
15 janvier 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
12 janvier 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
16 janvier 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
10 décembre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
21 décembre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
18 octobre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
20 janvier 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
12 mai 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
8 mai 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
7 février 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
22 avril 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
23 avril 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
18 juilet 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
Septembre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
14 septembre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
2 septembre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
30 juillet 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
25 novembre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
5 décembre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
29 décembre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
22 janvier 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
13 avril 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
16 avril 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
6 août 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
12 octobre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
3 octobre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
11 octobre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
26 décembre 1883
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
26 décembre 1882
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
8 juillet 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
13 juin 1880
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
21 février 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
9 janvier 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
11 janvier 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
8 février 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
10 février 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
17 février 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
18 janvier 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
19 janvier 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
21 janvier 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
22 janvier 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
28 janvier 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
20 février 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
9 mai 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
23 février 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
25 février 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
26 février 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
3 avril 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
5 avril 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
7 avril 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
20 avril 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
23 avril 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
5 mai 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
14 mai 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
27 mai 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
27 mai 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
Ier juin 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
4 juin 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
6 juin 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
4 août 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
5 août 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
14 août 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
15 août 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
19 août 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
25 août 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
3 septembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
7 septembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
13 septembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
14 septembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
23 septembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
25 septembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
24 septembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
29 septembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
2 octobre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
7 octobre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
10 octobre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
Novembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
16 novembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
18 novembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
21 novembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
11 décembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
16 décembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
17 décembre 1884
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
3 mai 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
18 novembre 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
2 janvier 1878
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
11 octobre 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
7 janvier 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
9 janvier 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
29 mai 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
12 octobre 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
5 octobre 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
17 octobre 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
24 octobre 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
5 novembre 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
29 novembre 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
4 décembre 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
10 décembre 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
12 octobre 1876
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
29 mai 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
9 mai 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
22 juin 1871
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
4 janvier 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
9 janvier 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
2 février 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
22 mai 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
17 janvier 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
24 juin 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
30 août 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
1er décembre 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
9 décembre 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
24 avril 1881
Alfred de Falloux à Couvreux
28 avril 1881
Alfred de Falloux à Couvreux
29 juin 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
20 juin 1881
Alfred de Falloux à Couvreux
6 mai 1881
Alfred de Falloux à Couvreux
24 juin 1881
Alfred de Falloux à Couvreux
14 juillet 1881
Alfred de Falloux à Couvreux
15 août 1881
Alfred de Falloux à Couvreux
7 octobre 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
13 octobre 1881
Alfred de Falloux à Pauline de Castellane
18 septembre 1855
Alfred de Falloux à Vitor Cousin
Ier septembre 1856
Alfred de Falloux à Vitor Cousin
12 mars 1879
Alfreed de Falloux à Vincent Pascal
15 novembre 1865
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
30 décembre 1874
Alfred de Falloux à Anatole de Ségur
Fin 1879
Alfred de Falloux à Girolamo Saccheri
Octobre 1881
Alfred de Falloux à Franz de Champagny
28 septembre 1871
Pauline de Castellane à Marie de Falloux
5 août 1885
Paul Andral à Alfred de Falloux
Automne 1880
Alfred de Falloux à Jacques Bellot des Minières
24 janvier 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
15 avril 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
20 avril 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
1er octobre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
24 avril 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
29 avril 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
5 juin 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
15 juin 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
19 juin 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
29 juin 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
15 juillet 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
11 août 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
12 août 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
25 août 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
6 septembre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
28 mai 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
29 septembre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
5 octobre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
10 octobre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
13 octobre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
13 octobre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
16 octobre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
16 octobre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
16 octobre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
26 octobre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
1er novembre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
4 novembre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
16 novembre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
30 novembre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
Décembre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
12 décembre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
21 décembre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
4 janvier 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
18 janvier 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
2 février 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
11 février 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
10 juillet 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
22 mars 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
27 juillet 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
14 août 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
18 octobre 1857
Alfred de Falloux à ?
19 octobre 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
22 novembre 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
27 novembre 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
16 décembre 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
24 décembre 1857
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
25 janvier 1858
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
Mars 1858
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
28 décembre 1858
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
13 février 1859
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
16 mars 1859
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
25 avril 1859
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
2 juillet 1859
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
28 juillet 1859
Alfred de Falloux à M. Fontaine
3 août 1859
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
23 janvier 1860
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
22 octobre 1865
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
29 septembre 1859
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
5 mai 1860
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
14 août 1860
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
24 juin 1860
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
8 mai 1861
Alfred de Falloux à M. Fontaine
3 juin 1865
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
8 mars 1865
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
9 octobre 1863
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
8 janvier 1865
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
8 novembre 1865
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
24 septembre 1865
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
25 septembre 1865
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
2 décembre 1865
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
24 avril 1866
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
9 juillet 1866
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
2 août 1866
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
1er Octobre 1866
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
13 janvier 1867
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
17 janvier 1867
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
21 juin 1867
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
13 juillet 1867
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
25 août 1867
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
31 août 1867
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
5 septembre 1867
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
6 septembre 1867
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
10 septembre 1867
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
11 septembre 1867
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
14 septembre 1867
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
29 janvier 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
3 mars 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
13 mai 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
18 juillet 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
10 septembre 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
3 septembre 1868
Alfred de Falloux à Anna de Montalembert
23 septembre 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
14 octobre 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
17 octobre 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
26 octobre 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
23 novembre 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
Fin décembre 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
6 janvier 1869
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
28 juin 1869
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
7 novembre 1869
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
15 novembre 1869
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
14 janvier 1870
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
12 décembre 1869
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
19 janvier 1870
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
16 juin 1885
Alfred de Falloux à Abel Bergasse du Petit Thouars
Début août 1880
Alfred de Falloux à Antoine Deydon
Août 1880
Alfred de Falloux à Antoine Deydon
20 mai 1855
Alfred de Falloux à Louis-Edouard Pie
30 septembre 1879
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
19 novembre 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
24 novembre 1880
Alfred de Falloux à Jules de Bertou
30 aout 1868
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
4 septembre 1867
André Fontaine à Charles de Montalembert
19 avril 1866
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
9 avril 1866
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
16 août 1865
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
5 juin 1865
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
3 janvier 1865
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
29 décembre 1869
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
21 octobre 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
Juillet 1856
Alfred de Falloux à Charles de Montalembert
Mai 1855
Alfred de Falloux à Louis-Edouard Pie
10 janvier 1872
Alfred de Falloux àErnest de La Rochette
13 janvier 1873
Alfred de Falloux à Ernest de La Rochette
25 août 1878
Alfred de Falloux à Jules Le Hardy
17 juin 1880
Alfred de Falloux à Imbert Goulbeyre
Mai 1849
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
Mai 1851
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
Février 1852
Alfred de Falloux à Jules de Lasteyrie
29 juillet 1852
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
12 mars 1852
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
17 décembre 1852
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
25 février 1852
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
24 décembre 1852
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
14 novembre 1875
Alfred de Falloux à Félix Dupanloup
18 juillet 1875
Alfred de Falloux à Félix Dupanloup
5 janvier 1884*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
11 février 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
5 avril 1883*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
3 février 1884*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
6 février 1884*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
6 mars 1884*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
4 octobre 1884*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
30 décembre 1884*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
2 janvier 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
10 janvier 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
15 janvier 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
19 janvier 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
23 janvier 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
8 février 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
6 mars 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
16 février 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
2 février 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
24 mars 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
4 avril 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
15 avril 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
20 avril 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
22 avril 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
28 avril 1885*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
9 mai 1879*
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
5 avril 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
4 mai 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
26 juin 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
5 mai 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
10 juin 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
12 juin 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
18 juin 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
24 juin 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
10 juillet 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
22 juin 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
15 juillet 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
12 août 1885
Alfred de Falloux à Albert de Rességuier
23 avril 1859
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
février 1857
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
19 décembre 1855
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
19 décembre 1853
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
29 novembre 1853
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
6 août 1853
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
17 octobre 1853
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
9 janvier 1867
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
1er décembre 1859
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
15 octobre 1860
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
22 juin 1862
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
17 avril 1862
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
9 mai 1855
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
5 juillet 1853
Alfred de Falloux à Victor de Persigny
Octobre 1853
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
3 décembre 1853
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
17 décembre 1853
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
22 janvier 1854
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
20 septembre 1854
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
30 aôut 1854
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
Octobre 1854
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
2 novembre 1854
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
26 novembre 1854
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
8 janvier 1855
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
31 mai 1855
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
14 février 1855
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
1er août 1855
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
27 juillet 1855
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
18 septembre 1855
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
23 novembre 1855
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
9 décembre 1855
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
12 décembre 1855
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle
Fin juillet 1856
Alfred de Falloux à Francisque de Corcelle

>> Auteur